Reddingsbrigade

Lid worden

Kinderen vanaf 10 jaar kunnen lid worden van de Schoorlse Reddingsbrigade (SRB). Doelstelling is dat de jeugdleden diploma's behalen en ervaring opdoen, zodat zij uiteindelijk in het zomerseizoen kunnen bijdragen aan de bewaking van de zwemmers in zee. De instroomeisen zijn dat de jeugdleden gezond zijn (ouders dienen bij examens een gezondheidsverklaring in te vullen), in bezit zijn van de zwemdiploma's A en B en in beginsel woonachtig zijn in Schoorl of Groet. 

  • Jeugdleden van 10 en 11 jaar mogen 's winters (medio september tot en met eind mei) zwemmen in zwembad de Hoornse Vaart in Alkmaar. Dit vindt wekelijks plaats op de vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 uur. De jeugdleden krijgen instructie in zwemmend redden. In mei zal er worden afgezwommen voor een diploma. Het vervoer naar Alkmaar en terug vindt plaats met behulp van personenauto's van volwassen leden of ouders van jeugdleden. De auto's pikken de (jeugd)leden om ongeveer 19.00 uur op bij bushaltes tussen Camperduin en Schoorl (Heereweg en Voorweg). 's Avonds worden zij ook weer bij deze bushaltes afgezet, rond 21.15 uur.
  • Jeugdleden vanaf 12 jaar mogen ook zomers meetrainen op het strand. Dit vindt plaats van begin juni tot begin september, op de vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur, op de hoofdpost van de SRB op Hargen aan Zee. De jeugdleden leren hier zwemmen in de zee, krijgen instructie over de gevaren van de zee, leren meevaren met de boot en leren communiceren met portofoons. Dit gaat vooral spelenderwijs.
  • Vanaf 12 jaar is het wenselijk als de jeugdleden voorzien worden van een surfpak/wetsuit, zodat ook bij kouder water of minder mooi weer in de zee kan worden gezwommen tijdens de trainingsavonden in de zomer. Vanaf ongeveer €40,- is er al een goed tweedehands wetsuit op marktplaats te vinden.
  • Jeugdleden vanaf 14 jaar dienen, net als alle volwassen leden, in de zomer 4 weekenddagen dienst te draaien op het strand. Tijdens deze diensten worden de baders in zee bewaakt, en wordt verder EHBO verleend bij ongelukken of worden kinderen opgevangen die hun ouders kwijt zijn. Deze diensten duren van 09.30 tot 18.00 uur, gedurende de zomermaanden. Uiteraard staan de jeugdleden tijdens deze diensten onder begeleiding van oudere, ervaren leden.
  • Vanaf 14 jaar mogen jeugdleden zomers overdag verder zo veel op de reddingsbrigadepost komen als zij zelf willen. De posten zijn zomers dagelijks geopend tussen 10.00 en 18.00 uur. Vaak zien we dat de jeugdleden dan al een beperkte bijdrage leveren aan de bewaking van de zwemmers, maar vooral ook zelf nog veel zwemmen of golfsurfen in de zee. Dit is prima, want daardoor leren ze de zee goed kennen. 
  • Jeugdleden, die 15 of 16 jaar oud zijn, worden gevraagd in de wintermaanden een EHBO-diploma te behalen. Dit wordt door de reddingsbrigade georganiseerd, meestal op 3 achtereenvolgende zaterdagen.
  • Jeugdleden vanaf 15 of 16 jaar kunnen zomers opgeleid worden voor het diploma junior lifeguard. Hier leert het jeugdlid het uitvoeren van reddingen in zee, hulpverleningen op het strand en wordt belangrijke kennis van de zee aangeleerd. Deze cursusavonden vinden meestal gedurende de zomeravonden op de dinsdag- en/of donderdagavond plaats, van 19.30 tot 21.30 uur. Eind augustus wordt de opleiding afgesloten met een examen.
  • Leden vanaf 17 of 18 jaar kunnen opgeleid worden voor het diploma lifeguard (leidinggeven aan incidenten), oudere leden kunnen opgeleid worden tot chauffeur, senior lifeguard of schipper van een boot of waverunner. Ook deze opleidingen worden afgesloten met een examen. 

De contributie voor jeugdleden tot 16 jaar bedraagt €12,50 per jaar. Bij het aanmelden wordt tevens eenmalig een inschrijfgeld ad. €27,50 in rekening gebracht. Als het jeugdlid 14 jaar wordt en moet deelnemen aan de weekenddiensten, ontvangt hij daarvoor 'gratis' een set reddingsbrigadekleding (shirt en broekje). Het volgen van de zwemlessen in het zwembad en de trainingen op het strand zijn kosteloos. Deze worden gefinancierd door de gemeente Bergen. De contributie voor leden vanaf 16 jaar bedraagt €20,- per jaar. 

 

Van de ouders van jeugdleden wordt gevraagd mee te draaien in het 'rijrooster' voor de zwemtrainingen in de Hoornse Vaart. Dat betekent dat er gemiddeld (minimaal) eens per maand gereden wordt met de auto, om eigen kind en andere jeugdleden van en naar het zwembad te vervoeren. Voor het rijden met de personenauto, ontvangt de chauffeur een onkostenvergoeding van €10,- per avond. 

 

Potentiële jeugdleden kunnen zomers een rondleiding krijgen over de post. Eigenlijk kan dit zomers elke dag tussen 10.00 en 17.00 uur, of tijdens de trainingsavonden op de vrijdagavond op de hoofdpost op Hargen aan Zee. 's Winters kan, op eigen risico, worden deelgenomen aan een proefles in het zwembad. Indien u dit wenst, kunnen wij u in contact brengen met onze coördinator van het winterzwemmen.

Reddingsbirgade Schoorl

Aanmelden

Als u lid wilt worden dan kan dit door onderstaande formulier in te vullen en ondertekend te mailen naar ledenadministratie@reddingsbrigadeschoorl.nl.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

MUTATIEFORULIER

MUTATIE / TOEVOEGEN GEZINSLEDEN

 

Reddingsbirgade Schoorl